ja_mageia

Pojišťovna České spořitelny Kooperativa
020486 PA

Povinné ručení

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, tj. povinné ručení, musí mít uzavřeno všichni majitelé vozidel, bez tohoto pojištění nesmí žádný řidič vyjet se svým vozidlem na silnici. Tato povinnost vyplývá ze zákona číslo 168/1999 Sb.

Povinné ručení chrání pojištěného před možnými nároky jím poškozeného v případě škody způsobené provozem vozidla, které mohou dosahovat i částek v milionech korun.
Povinné ručení, které nabízí Kooperativa je výhodné zejména pro všechny dobré řidiče.
Všichni, kteří nezpůsobují dopravní nehody, mohou po deseti letech bezeškodního průběhu pojištění získat až 50% bonus, tj. slevu na pojistném!
Při sjednávání povinného ručení u Kooperativy si můžete vybrat ze dvou variant pojištění, ze Standardu a Benefitu. Varianty se od sebe liší výší limitů plnění za jednotlivá pojistná rizika a také rozsahem poskytovaných asistenčních služeb.

Jaké jsou hlavní znaky povinného ručení?

Povinné ručení kryje škody způsobené motorovým vozidlem, jedná se o:

 • škody na zdraví nebo usmrcením - včetně nákladů na léčení zraněného,
 • věcné škody,
 • škody, které mají povahu ušlého zisku,
 • účelně vynaložené náklady na právní zastoupení pojištěného.

Co získáte navíc s povinným ručením Kooperativy?

Varianta STANDARD

Tato varianta produktu Vám poskytuje pojistnou ochranu pro případy:

 • škody způsobené na zdraví či usmrcení jiných osob až do výše 54 milionů Kč na každého zraněného/usmrceného
 • pro škody na majetku (věcná škoda) včetně ušlého zisku poškozeného až do výše 35 milionů Kč

V případě havárie (nehody) vozu máte na území ČR zajištěny tyto asistenční služby:

 • odtah nepojízdného vozidla do 50 km zdarma
 • bezplatné uskladnění nepojízdného vozu do 10 dnů

V případě havárie (nehody) nebo poruchy vozu máte mimo území ČR zajištěny tyto asistenční služby:

 • odtah do 50 km, resp. do ceny 120 eur zdarma pro osobní vozidla a 75 km, resp. 300 eur u vozidla od 3,5 do 12 t
 • jeden bezplatný nocleh pro osádku vozu do 50 eur/os.
 • právní pomoc do 750 eur
 • finanční výpomoc (na základě složení jistoty třetí osobou v ČR) v naléhavých případech do 1000 eur
 • uskladnění nepojízdného vozidla až do sedmi dnů, do ceny 13 eur/den
 • vzkazovou službu a telefonické tlumočení při jednání s úřady

Varianta BENEFIT

Tato varianta produktu Vám poskytuje pojistnou ochranu pro případy:

 • škody způsobené na zdraví či usmrcení jiných osob až do výše 70 milionů Kč na každého zraněného/usmrceného
 • pro škody na majetku (věcná škoda) včetně ušlého zisku poškozeného až do výše 70 milionů Kč

V případě havárie (nehody) vozu máte na území ČR zajištěny tyto asistenční služby:

 • odtah nepojízdného vozidla do 75 km zdarma
 • bezplatné uskladnění nepojízdného vozu do 10 dnů

V případě havárie (nehody) nebo poruchy vozu máte mimo území ČR zajištěny tyto asistenční služby:

 • odtah do 75 km, resp. do ceny 120 eur zdarma pro osobní vozidla a 75 km, resp. 300 eur u vozidla od 3,5 do 12 t
 • jeden bezplatný nocleh pro osádku vozu do 50 eur/os.
 • právní pomoc do 750 eur
 • finanční výpomoc (na základě složení jistoty třetí osobou v ČR) v naléhavých případech do 1000 eur
 • uskladnění nepojízdného vozidla až do sedmi dnů, do ceny 13 eur/den
 • vzkazovou službu a telefonické tlumočení při jednání s úřady