ja_mageia

Pojišťovna České spořitelny Kooperativa
020486 PA

Soukromé životní pojištění s příspěvkem zaměstnavatele

Soukromé životní pojištění

Soukromé životní pojištění je pojistný produkt, který je určen zaměstnancům a jejich zaměstnavatelům, kteří chtějí zaměstnancům přispívat na soukromé životní pojištění a využívat všech daňových úlev, které zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, umožňuje.

V rámci soukromého životního pojištění se sjednává pojištění pro případ dožití nebo smrti z jakýchkoliv příčin. Zaměstnavatel může na pojištění přispívat ve variantě „B“ (zaměstnavatel platí celé běžné pojistné, zaměstnanec neplatí žádné pojistné) nebo ve variantě „M“ (zaměstnanec platí celé běžné pojistné a zaměstnavatel přispívá formou mimořádného pojistného).