ja_mageia

Pojišťovna České spořitelny Kooperativa
020486 PA

Flexibilní životní pojištění JUNIOR

Flexibilní životní pojištění JUNIOR

Junior nabízí komplexní pojištění vašeho dítěte pro případ neočekávaných životních událostí stejně jako spoření usnadňující dítěti vstup do samostatného života v dospělosti. Významnou předností je flexibilita umožňující mj. nastavit rozsah pojistné ochrany a spoření dle Vašich individuálních přání a potřeb Vašeho dítěte.

Výhody

 • finanční podpora při zdravotních potížích dítěte
 • zajištění dítěte v případě tragické události v rodině
 • naspoření finančních prostředků usnadňujících dítěti vstup do samostatného života
 • možnost mimořádných vkladů ke zvýšení spořené částky
 • od 19 let věku dítěte povolení mimořádných výběrů z naspořené částky
 • možnost zvolit rozsah pojištění a spoření dle individuálních přání a potřeb
 • právo dospělého, který sjednává pojistnou smlouvu, měnit v průběhu pojištění rozsah pojistné ochrany i výši plateb

Varianty pojištění

Spořicí varianta

Zahrnuje pouze základní pojištění trvalých následků úrazu dítěte a zproštění od placení pojistného při smrti dospělého; vkládané prostředky jsou v maximální možné míře využity k naspoření finanční částky, která usnadní dítěti vstup do samostatného života.

Úrazová varianta

Kromě základního pojištění, viz. minulá varianta, nabízí i pojištění velmi vážných onemocnění dítěte a výplatu denního odškodného při úrazu dítěte (s výplatou plnění ve dvojnásobné výši při hospitalizaci dítěte, ať již z důvodu úrazu nebo nemoci); tato varianta zajistí finanční pomoc v případě zdravotních problémů dítěte a zároveň spoří prostředky jako finanční injekci pro dítě na konci trvání smlouvy.

Komplexní varianta

Tato varianta doplňuje variantu předešlou o pojištění dospělého pro případ smrti a invalidity; cílem těchto připojištění je zajistit dítěti finanční polštář v případě tragické události v rodině – při invaliditě dospělého pojišťovna vyplatí sjednanou pojistnou částku, při smrti dospělého je bezprostředně vyplaceno 30 % sjednané pojistné částky jako okamžitá pomoc pro vyrovnávání se s novou životní situací a 70 % sjednané pojistné částky je vyplaceno dítěti na konci trvání pojistné smlouvy jako dodatečná finanční pomoc při zařizování samostatného života.

Investiční varianta

Tato varianta se od předešlých liší v tom, že umožňuje zaplacení pojistného jednorázově na začátku smlouvy, bez nutnosti jakýchkoliv dalších pravidelných plateb; zahrnuje základní pojištění trvalých následků úrazu dítěte s důrazem na spořící funkci produktu.

Varianta šitá na míru

Tato varianta Vám umožní sestavit si smlouvu přesně podle Vašich představ; k základním pojištěním trvalých následků úrazu dítěte a zproštění od placení při smrti dospělého můžete přidat kterákoliv z následujících připojištění: pojištění velmi vážných onemocnění dítěte, denního odškodného při léčení úrazů dítěte (s výplatou plnění ve dvojnásobné výši při hospitalizaci dítěte, ať již z důvodu úrazu nebo nemoci), pojištění smrti a invalidity dospělého. I v tomto případě slouží prostředky, které na smlouvu vložíte nad rámec ceny pojistné ochrany, jako spoření.

Podmínky sjednání

 • vstupní věk dítěte od narození do nedovršených 18 let
 • trvání smlouvy minimálně 5 let a zároveň do 19–25 let věku dítěte
 • měsíční platba minimálně 200 Kč nebo počáteční jednorázové pojistné alespoň 5 000 Kč
 • vstupní věk dospělého pojistníka minimálně 18 let
 • u běžně placených smluv musí být pojistníkem zákonný zástupce dítěte, kterému v okamžiku konce smlouvy bude maximálně 75 let

Jak mohu JUNIOR získat?

 • pokud jste zákonný zástupce pojišťovaného dítěte, stačí prokázat tuto skutečnost.
 • pokud nejste zákonný zástupce dítěte, můžete smlouvu také uzavřít, ale kromě Vašeho podpisu jakožto pojistníka bude třeba na smlouvu připojit i podpis zákonného zástupce dítěte (v tomto případě je možné uzavřít pouze smlouvu s jednorázově zaplaceným pojistným).