ja_mageia

Pojišťovna České spořitelny Kooperativa
020486 PA

Úvěrové životní pojištění Hypotéka

Úvěrové životní pojištění Hypotéka

Úvěrové životní pojištění Hypotéka

Úvěrové životní pojištění HYPOTÉKA je pojištění nesplaceného zůstatku úvěru dlužníka uzavírané ve prospěch subjektu, který poskytl úvěr (půjčku). Pojištění je možné sjednat ke všem typům úvěrů a hypoték.

Varianty:

  • pojištění nesplaceného zůstatku pro případ smrti
  • pojištění nesplaceného zůstatku pro případ smrti nebo plné invalidity
  • pojištění nesplaceného zůstatku pro případ smrti nebo velmi vážných onemocnění
  • pojištění nesplaceného zůstatku pro případ smrti velmi vážných onemocnění nebo plné invalidity

Navíc možnost sjednání doplňkového pojištění:

pro případ dlouhodobé pracovní neschopnosti z důvodu úrazu nebo nemoci (pojištění měsíční splátky poskytnutého úvěru)

Výhody:

  • jistota , že úvěr bude splacen i při neschopnosti dlužníka splácet z výše uvedených příčin
  • pojistná ochrana platná po celém světě
  • vzhledem ke klesající výši nesplaceného zůstatku úvěru velmi nízké pojistné
  • lze sjednat k již uzavřené úvěrové smlouvě