ja_mageia

Pojišťovna České spořitelny Kooperativa
020486 PA

Pojištění majetku a odpovědnosti občanů

Pojištění majetku ve vlastnictví občanů a pojištění odpovědnosti občanů za způsobené škody.

 

 
 

Pojištění domácností, bytů, rodinných domů a dalších budov před hrozícími údálostmi např. přírodní živel, poškození, odcizení nebo vandalismus.

 

Z pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli má pojištěný právo, aby za něho pojišťovna nahradila škodu, kterou způsobil svému zaměstnavateli.